Alexandru Orlando
visez enorm, colorat în demenţă

Posts Tagged ‘despartiri

(Cum despărţirile înşală totul)

octombrie 1, 2010

Cum despărţirile înşală totul şi mai ales perspectiva, ei doi ar părea că au luat-o în direcţii opuse, lăsând la mijloc întinderea goală a câmpului (sau poate a timpului), că merg şi se petrece lucrul obişnuit: micşorarea, îndepărtându-se progresiv de punctul iniţial; iar această încetineală a văzului fiind ei înşişi; dar îndeletnicirea lor obişnuită era […]